W ramach otrzymanych środków oraz środków własnych udało się zrealizować blisko milionową inwestycję. Zakres projektu obejmował mi.in. wymianę dachu, przebudowę sali, przebudowę i rozbudowę zaplecza kuchennego, adaptację poddasza na sale warsztatowe, a także zagospodarowanie terenu wraz z powstaniem wiaty. Na dachu Gościńca została zamontowana również instalacja z panelami fotowoltaicznymi.

Biskupiański Gościniec to miejsce, które służyć ma pielęgnowaniu i promowaniu folkloru biskupiańskiego. W ramach działalności gościńca odbywać się będą lekcje regionalne oraz warsztaty tematyczne pn. „Biskupiańska Szkoła Tradycji, podczas których uczestnicy uczyć się będą tańca, śpiewu, haftu biskupiańskiego. Ponadto zaplanowano spotkania z mistrzami tradycji – przedstawicielami starszego pokolenia będącymi depozytariuszami autentycznej biskupiańskiej kultury. W obiekcie odbywać będą się cykliczne spotkania dla kobiet, związane z kulturą stołu, tradycjami dobrego gotowania, dekorowania stołu itp. Planuje się organizację koncertów, wystaw, pokazów, warsztatów, konferencji dla mieszkańców gminy i gości spoza gminy. Gościniec będzie miejscem prób zespołów folklorystycznych Spotykać się tam też będą członkowie Partnerstwa na rzecz Biskupizny.

Oficjalne otwarcie Biskupiańskiego Gościńca miało miejsce w sobotę22 lutego 2020 r. W wydarzeniu uczestniczyli. Starosta Gostyński- Pan Robert Marcinkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego- Pan Alfred Siama, Etatowy członek zarządu Powiatu Gostyńskiego – Pan Sebastian Czwojda, radni powiatowi, Proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Domachowie- ks. Paweł Minta, Burmistrz Krobi Pan Łukasz Kubiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi- Pan Mariusz Duda, radni rady miejskiej w Krobi, sołtys Domachowa- Pan Bogdan Pawlak , Prezes Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” – Pan Marian Poślednik Kierownik Pani Andrzejewska, dyrektorzy, kierownicy pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, członkowie Partnerstwa na rzecz Biskupizny.

Na początku spotkania okolicznościowe przemówienie oraz podziękowania dla osób zaangażowanych w powstania miejsca, które stanowić będzie centrum kultury biskupiańskiej wygłosili Burmistrz Krobi oraz proboszcz miejscowej parafii, który poświęcił miejsce. Głos zabrał również Starosta Gostyński oraz Prezes LGD Gościnna Wielkopolska, którzy nie szczędzili słów uznania dla nowo przebudowanego obiektu. Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu Zespołu „Młodzi Biskupianie” działającego przy Szkole odstawowej w Starej Krobi, Kapeli Dudziarskiej działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi oraz rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Michałek w Domachowie. Na koniec Pani Anna Chuda zaśpiewała piosenkę pod tytułem „Biskupiański Gościniec”. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu. Po skromnym poczęstunku uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia Biskupiańskiego Gościńca. W wyremontowanych pomieszczeniach zorganizowano wystawę zdjęć, przedmiotów związanych z Biskupizną oraz wystawę dorobku członków Partnerstwa na rzecz Biskupizny. Należy podkreślić, iż w prace w Biskpiańskim Gościńcu – głównie prace porządkowe, przygotowanie wystawy itp. zaangażowali się członkowie partnerstwa, w szczególności zaś członkowie Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic.