Spółdzielnia Socjalna "Kamerdyner"
ul. Św. Idziego 6, 63-840 Krobia
tel. 603 577 904


 

Restauracja „DARWID” Spółka Cywilna
Witold Jankowiak, Bożena Jankowiak
ul. Powstańców Wlkp. 42, 63-840 Krobia
tel. 65 571 12 75


 

Restauracja "Pireus"
ul. Kasztelańska, 63-840 Krobia
tel. 65 571 24 81


 

Koła Gospodyń Wiejskich
Na terenie gminy Krobia działają koła gospodyń
wiejskich. Przygotowane przez Panie dania, wypieki
i przystawki są przygotowywane według
tradycyjnych regionalnych przepisów.

Kontakt poprzez sołtysa danej wioski.