Ochotnicza Straż Pożarna

Zarząd
Prezes: Bogdan Pawlak
Zastępca prezesa: Andrzej Wojtkowiak
Naczelnik: Mateusz Pawlak
Gospodarczy: Michał Bujak
Skarbik: Jan Bujak
Sekretarz: Patryk Hyżyk
Członek zarządu: Paweł Łagódka


Kółko Rolnicze

Zarząd:
Prezes: Bogdan Pawlak
Skarbnik: Andrzej Baranowski
Sekretarz: Wiesław Mendyka


Koło Gospodyń Wiejskich w Domachowie
Data założenia 14 lipca 2010 r.
Ilość członkiń: 34

Zarząd:
Przewodnicząca: Elżbieta Podkładek
Z-ca przewodniczącej: Małgorzata Nawrocka
Skarbnik: Joanna Jesiak
Członek zarządu: Renata Świerzewska
Członek zarządu: Aldona Baranowska


Stowarzyszenie „Zaczyn”

Zarząd:
Prezes: Chudy Przemysław
Wiceprezes: Aldona Baranowska
Członek zarządu: Hanna Bugzel
Członek zarządu: Piotr Jaraczewski
Członek zarządu: Monika Kołak