W okresie PRL-u obiekt przeszedł pod zarząd państwa, jednak dalej pełnił funkcje świetlicy. W 1972 roku zespół biskupiański. Po przeniesieniu w latach 80-tych świetlicy wiejskiej do dawnych garaży kółka rolniczego w Gościńcu powstała klubo-kawiarnia Ruchu, która funkcjonowała do początku lat 90-tych, kiedy to budynek zwrócono kościołowi.

Z uwagi na bogate tradycje miejsca związane z biskupiańską kulturą tutaj właśnie zdecydowano się utworzyć Biskupiański Gościniec – biskupiańskie centrum, którego celem jest dbanie o zachowanie biskupiańskiego folkloru i przekazywanie go następnym pokoleniem. Oficjalne otwarcie miało miejsce w 2012 roku przy okazji jubileuszu 40-lecia istnienia Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic.