Sołtys Wsi
Bogdan Pawlak

Rada Sołecka
Aldona Baranowska
Eugeniusz Walkowiak
Michał Marcinkowski
Krzysztof Polowczyk