Na repertuar zespołu składają się piosenki i tańce ludowe charakterystyczne dla folkloru biskupiańskiego. Zespół oprócz zwykłych wiązanek tanecznych prezentuje również inscenizacje poszczególnych obrzędów ludowych, a także ciągle te obrzędy kultywuje czyniąc folklor biskupiański ciągle żywym.

Z udziałem zespołu nakręcono filmy: przez TV Poznań „Katarzynki”, „Winiec – dożynki biskupiańskie w Domachowie”, „Podkoziołek”, „Zwyczaje Wielkanocne na Biskupiźnie”, przez TV Katowice „Mapa Folkloru”, przez TV Wrocław „Biskupianie”. Poza tym zespół uczestniczył w nagraniach do kilkunastu audycji radiowych, wydał także kilka pocztówek dźwiękowych z przyśpiewkami oraz dwie płyty CD z nagraniem kapeli dudziarskiej. Członkowie zespołu, wspólnie z młodzieżą z zespołu przy ZSR w Grabonogu, brali udział w sesji zdjęciowej zorganizowanej na potrzeby książki Jana z Domachowa Bzdęgi pt. „Wesele Biskupiańskie”. W 2017 roku w ramach obchodów 45-lecia zespołu wydana została kolejna płyta CD pt. "Wesele Biskupiańskie", a rok później płyta CD "Jak to na Biskupiźnie kolędy śpiewano" prezentująca bożonarodzeniowe tradycje Biskupizny.

W ciągu czterdziestu pięciu lat swojego istnienia grupa zdobyła liczne nagrody i odznaczenia. Laury zdobywała między innymi w:

  • Ogólnopolskim Festiwalu Instrumentalistów,
  • Festiwalu Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą,
  • Ogólnopolskich Konfrontacjach Kapel Dudziarskich w Poznaniu,
  • Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.

Prezentowała się też w Zielonej Górze, Szamotułach, Lesznie i na Centralnych Dożynkach w Warszawie. W sumie zespół dał ponad dwa tysiące koncertów w całej Polsce. Uczestniczył także w imprezach poza granicami kraju:

  • w Międzynarodowym Festiwalu Dudziarzy w Strakonicach (Czechy),
  • w obchodach 800-lecia wsi Wernhausen Werra (była NRD),
  • w Międzynarodowym Naddunajskim Festiwalu Folkloru w Szekszard (Węgry),
  • w Międzynarodowym Festiwalu „Pokrowskije Kolokola” w Wilnie.

Ponadto delegacja Biskupian, w skład której weszli: Marcin Grunt, Maria Majchrzak oraz kapela: Szczepan Sadowski i Feliks Chudy, uczestniczyła w obchodach 200-lecia Stanów Zjednoczonych Ameryki. 6 czerwca 1990 roku zespół uhonorowany został za całokształt działalności Nagrodą im. Oskara Kolberga, najwyższym odznaczeniem w dziedzinie kultury ludowej, a w roku 2009 otrzymał certyfikat „Najlepsze w Polsce” w dziedzinie usług. Ponadto Nagrodę im. Oskara Kolberga otrzymała także kapela (w składzie: Stanisław Skrzypalik i Józef Kabała) przygrywająca zespołowi oraz indywidualnie siedmiu innych członków zespołu (byli to: Jan z Domachowa Bzdęga, Józefa Sławińska, Maria Kabała, Stanisława Puślednik, Maria Majchrzak, Stanisław Kubiak oraz Joanna Prętkowska).

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dniu 5 grudnia 2016 roku, "Tradycje kulturowe Biskupizny" zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W związku z tym faktem zespół w 2018 roku wystąpił w ramach wystawy "Polskie dziedzictwo niematerialne" zorganizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa podczas Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji UNESCO w Paryżu.

Z innych odznaczeń wymienić należy:złoty medal od Marszałka Województwa Wielkopolskiego za zasługi w zachowaniu dziedzictwa regionalnego,a także odznaczenia: „Za zasługi dla Kółek Rolniczych”, „Za zasługi dla Województwa Leszczyńskiego”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego” oraz  "Zasłużony dla Gminy Krobia".

Pieśnioteka - biskupiański zespół folklorystyczny