Zadanie polegało na na wykonaniu i zakupie 16 kompletów strojów biskupiańskich (8 męskich i 8 damskich). W skład tych kompletów wejdą zarówno letnie jak i zimowe wersje strojów, buty, kopki i kryzy, wołoszki i kapelusze, a poza tym oczywiście wszystkie spódniki, jaki, westki, spodnie itd.

Ostatnim punktem w projekcie był zakup ośmiu nowych kompletów kopek i kryz biskupiańskich. Dziś już cuda te, wykonane ręką mistrzyni – kopczorki Beaty Kabały – znalazły się w posiadaniu Zespołu.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.

 

Biskupizna 2.0

30 wrzesień 2020