PROTOKÓŁ JURY XI Festiwalu Tradycji i Folkloru „Serce Biskupizny” w Domachowie

 

Jury w składzie Małgorzata Szymankiewicz, Martyna Żurek i Joanna Szaflik gratuluje organizatorom za przeprowadzenie kolejnej XI już edycji Festiwalu Tradycji i Folkloru oraz wprowadzenia do niej konkursu muzycznego.

Szczególnie gratulujemy organizatorom tego, że muzyka grana przez kapele konkursowe pełni swoją podstawową funkcję, czyli służy do tańca. To ważne i nowatorskie podejście na tle innych konkursów w kraju. Bardzo cieszy duża ilość młodych uczestników konkursu oraz prezentowany przez poziom wykonawczy.

Jury zachęca uczestników do poszukiwań u źródeł: zarówno u mistrzów tradycji muzycznych, jak i słuchania nagrań archiwalnych. Zachęcamy do wierności tradycjom i autentyczności nie tylko w wyborze repertuaru, ale też w wykonaniu, stylu oraz emisji głosu i brzmienia. Zachęcamy śpiewaków, aby repertuar był przez nich śpiewany gwarą i stał się nośnikiem tej pięknej językowej tradycji i różnorodności.

Marzeniem naszym jest to, aby w przyszłym roku pojawiło się jeszcze więcej uczestników z różnych regionów oraz par tańczących na parkiecie, a także by śpiewacy cieszyli nas dłużej swoim śpiewem.

Z powodu braku oddzielnych kategorii wiekowych JURY zdecydowało przyznać nagrody ex aequo honorując zarówno starszych (bardziej doświadczonych), jak i młodszych – mniej doświadczonych uczestników konkursu.

Zdecydowałyśmy również przyznać wyróżnienie specjalne dla muzyka, który powrócił po wielu latach do praktyki dudziarskiej i docenić jego zaangażowanie. Taka postawa buduje środowisko muzyki tradycyjnej i przyczynia się do kontynuowania naszych tradycji.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy.

 

 

 

Część konkursowa Festiwalu rozegrana została w dwóch kategoriach – kapele tradycyjne oraz śpiewacy soliści.

Udział wzięło 7 kapel oraz 11 solistów. W sumie udział wzięło 24 artystów ludowych.

 

Wyniki w kategorii solistów – śpiewaków:

1 nagroda ex aequo: Franciszek Wolny – 700 zł

1 nagroda ex aequo: Emilia Tarnawa – 700 zł

2 nagroda ex aequo: Oksana Chechotka – 600 zł

2 nagroda ex aequo: Maria Polowczyk – 600 zł

3 nagroda: Miłosz Wajda – 400 zł

 

Wyniki w kategorii kapel tradycyjnych:

1 nagroda ex aequo: Fryderyk i Jagoda – kapela dudziarska Snutki – 1600 zł

1 nagroda ex aequo: Kapela biskupiańska Adrian Maćkowiak i Krzysztof Polowczyk – 1600 zł

2 nagroda ex aequo: Dziecięca kapela dudziarska „Swojacy” – 1300 zł

2 nagroda ex aequo: Kapela dudziarska Michał Umławski i Krzysztof Polowczyk – 1300 zł

3 nagroda: Kapela Zespołu Regionalnego „Mali Magurzanie” – 1000 zł

wyróżnienie specjalne: Przemysław Apolinarski – 200 zł

 

FOTOGALERIA

 

Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków: