Do naprawy odcinków o łącznej długości ok. 2 km wykorzystano kruszywo z kamienia polnego. W ramach prac wyrównane zostało także zapłocie południowe, które nadal czeka na położenie nawierzchni asfaltowej. W akcji udział wzięło w sumie dwudziestu trzech rolników, wsparcia w postaci ładowarki i dwóch równiarek udzieliła Gmina Krobia.