W niedzielę 5 grudnia Domachowo odwiedził św. Mikołaj. Odwiedził wszystkie domy, w których mieszkają grzeczne dzieci i każdemu z nich zostawił paczkę ze słodkim upominkiem. Mikołajowi towarzyszyli elfowie-strażacy, którzy do specjalnie przygotowanej puszki zbierali datki na wsparcie małej Zuzi ze Smogorzewa w walce z chorobą SMA. Zebrano niemało, bowiem aż 1143 złote.

Akcja zorganizowana została wspólnie przez radę sołecką, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Koło Gospodyń Wiejskich.